**قابل اجرا از ساعت 00:00 مورخ 1395/06/17**

**کلیه نرخ ها از مبدا تهران می باشد**

** کلیه اتوبوسهای سه محور وی آی پی با ظرفیت 30 صندلی و کمتر،تابع نرخ وی آی پی 25 صندلی می باشد**

بارگزاری: 1395/06/17ساعت 01:20 -ـ- آخرین بروزرسانی: 1395/12/09ساعت 17:01

 
تعداد شهرها در هر صفحه