** قابل اجرا از ساعت 00:00 مورخ 1402/03/02**

**مبنای محاسبه ی کلیه ی نرخ ها از مبدا تهران می باشد**

** کلیه اتوبوسهای سه محور وی آی پی با ظرفیت 30 صندلی و کمتر،تابع نرخ وی آی پی 25 صندلی می باشد**

*** نرخ فیلد آخر شهرهای آمل،بابل،بابلسر،رویان،محمودآباد و نور نرخ وی آی پی 25 صندلی مربوط به مسیر فیروزکوه میباشد ***

بارگذاری: 1402/03/02 ساعت 00:00 -ـ- آخرین بروزرسانی: 1402/03/28 ساعت 20:36

 
تعداد شهرها در هر صفحه