**قابل اجرا از ساعت 00:00 مورخ 1398/03/06**

**مبنای محاسبه ی کلیه ی نرخ ها از مبدا تهران می باشد**

** کلیه اتوبوسهای سه محور وی آی پی با ظرفیت 30 صندلی و کمتر،تابع نرخ وی آی پی 25 صندلی می باشد**

بارگزاری: 1398/03/05ساعت 14:10-ـ- آخرین بروزرسانی: 1398/03/05ساعت 14:10

 
تعداد شهرها در هر صفحه