**قابل اجرا از ساعت 00:00 مورخ 1399/01/17**

**مبنای محاسبه ی کلیه ی نرخ ها از مبدا تهران می باشد**

** کلیه اتوبوسهای سه محور وی آی پی با ظرفیت 30 صندلی و کمتر،تابع نرخ وی آی پی 25 صندلی می باشد**

بارگذاری: 1399/01/17 ساعت 19:45 -ـ- آخرین بروزرسانی: 1399/01/17 ساعت 19:45

 
تعداد شهرها در هر صفحه