**مبنای محاسبه ی کلیه ی نرخ ها از مبدا تهران می باشد**

** کلیه اتوبوسهای سه محور وی آی پی با ظرفیت 30 صندلی و کمتر،تابع نرخ وی آی پی 25 صندلی می باشد**

بارگزاری: 1397/12/08ساعت 20:43-ـ- آخرین بروزرسانی: 1397/12/15ساعت 14:14

 
تعداد شهرها در هر صفحه